Effaith £ posib

Mae’r newidiadau arfaethedig yn golygu y byddwch yn talu mwy i USS o 1 Ebrill 2019 ymlaen. Mae faint yn fwy yn dibynnu ar eich cyflog. Isod mae peth gwybodaeth i’ch helpu i amcangyfrif effaith y newidiadau arfaethedig ar y cyflog y byddwch yn ei gymryd adref.

Os ydych yn talu trwy aberthu cyflog

Os nad ydych yn talu trwy aberthu cyflog

Os ydych yn talu trwy aberthu cyflog

Os nad ydych yn talu trwy aberthu cyflog